Özel Entegratörlük | e-Çözümler ve e-Devlet Hizmetleri | Ferec Bilgisayar

Özel Entegratörlük

Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin başkanlık sistemiyle entegre edilmesidir. Özel entegratör bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkânı sağlanmaktadır.

Özel Entegratörün sakladığı verileri kim görebilir?

İzin vermediğiniz sürece verilerinizi kimse göremez. Verileriniz özel entegratörün sorumluluğundadır. Özel entegratör seçiminizi, kurumsal ve gizlilik ilkelerine hassasiyetle uyacağından emin olduğunuz firmalardan yana kullanmanız riskinizi azaltacaktır. FIT Solutions’da verileriniz üst düzeyde bir güvenlik seviyesinde saklanmaktadır.

Özel Entegratörün veri saklama yöntemi nedir?

Verilerinizin yasal yükümlülük süresi dahilinde, talep ettiğiniz süre boyunca anlaşma yapmış olduğunuz ve e-Fatura Saklama Hizmeti sağlama iznine sahip bir özel entegratör tarafından saklanması mümkündür. Ancak özel entegratörlerin verilerinizi ve yedeklerini sakladığı altyapı, felaket yönetimi ve iş sürekliliği planları risk yönetiminiz açısından çok önemlidir. Özel entegratör seçiminde firmanın sürekliliği, finansal kapasitesi ve güvenilirliğinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Özel Entegratörler Listesi

FIT Solutions'ın da dahil olduğu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'e bağlı e-Fatura Özel Entegratörler Listesine ulaşmak için http://www.efatura.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.